Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Cykl: RODOTechnika – koniec wsparcia dla...

19.02.2020

I co z tymi testami osobowości dla kandy...

10.02.2020

Dzień Ochrony Danych Osobowych- relacja

06.02.2020

RODO podczas ferii zimowych

31.01.2020

1/3
Please reload

10.01.2020

Zrozumiałym jest, że rodzice jak i dziadkowie ochoczo fotografują swoje małe pociechy. Modne ostatnimi czasy stylizowane sesje zdjęciowe to nie tylko wspaniała pamiątka do rodzinnego albumu, ale także nie lada pokusa do ujawnienia wizerunku dziecka na portalach społecznościowych. Nie zawsze jednak przy p...

27.08.2019

Regulacja dotycząca ochrony danych osobowych to nie tylko Ogólne Rozporządzenie (RODO) czy ustawa o ochronie danych osobowych. To także szereg ustaw, normujących tematykę przetwarzania danych osobowych w wielu aspektach życia osób fizycznych. Jedną z nich jest ustawa z 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu dany...

17.12.2018

Dziś może nie o RODO, ale pozostajemy w tematyce danych osobowych. Dziś obieramy kierunek na nowe elektroniczne dowody osobiste. Jaki jest cel wprowadzenia naszych dowodów osobistych w XXI w ? Czym nowy dowód będzie różnił się od dotychczasowych ? Jakie dane osobowe będą na nich zawarte ?

Cel zmian

Na zach...

07.12.2018

Dawniej ABI obecnie IOD, czyli Inspektor Ochrony danych osobowych.  Jego rola w organizacji administratora danych osobowych jest jasna i wynika wprost z unijnego Rozporządzenia. Administratorzy musza jednak pamiętać, by dane kontaktowe IOD były dostępne dla osób, których dane przetwarzają. W jaki sposób...

09.11.2018

Poruszane dzisiaj zagadnienie to nie są czysto teoretyczne rozważania. Kwestia anonimizacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego została poruszona w wyniku skargi skierowanej do Rzecznika Praw Obywatelskich przez jednego z obywateli. Jak zatem powinien postępować na tle RODO Trybunał Konstytucyjny? Odpowie...

28.09.2018

Od razu odpowiadamy - TAK! I choć liczba postępowań karnych wszczętych przed 25 maja 2018 r. nie była liczna, a skuteczność sankcji karnych nie przynosiła spektakularnego rezultatu w świadomości ochrony danych to jednak tych, których dotknęła z pewnością czegoś nauczyła. Redakcja RODOkomapsu doświadczyła...

24.09.2018

W dniu 10 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie o sygn. akt II SA/Gl 346/18 wydał postanowienie, z którego uzasadnienia prawnego wynika, że wnioskujący o zwolnienie od kosztów postępowania sądowego, musi na wezwanie sądu, podać dane osób, które udzielają mu wsparcia finans...

08.08.2018

Kwestia wzajemnych relacji między jednostkami medycyny pracy, a pracodawcą i w konsekwencji kwestia, czy dane osobowe między tymi dwoma podmiotami powinny być udostępniane czy powierzone medycynie pracy do przetwarzania doczekały się dwóch odmiennych stanowisk oraz praktyki. Mając to na uwadze podjęliśmy...

Please reload