Czy numer księgi wieczystej to dana osob...

24.07.2020

Schrems II – kolejny przełom?

21.07.2020

RODOTechnika: Dzieci w sieci, czyli groź...

30.06.2020

Czy RODO dotyczy publikowanych prywatnie...

26.06.2020

1/3
Please reload

25.05.2020

To już 2 lata obowiązywania RODO! Dokładnie 25 maja 2018 r. RODO zaczęło obowiązywać, a data ta stanowi początek istotnej rewolucji w zakresie ochrony prywatności. Ku zaskoczeniu, ochrona danych nie została bowiem odłożona na półkę, a widoczne jest znaczne podwyższenie świadomości jak istotna jest ochron...

19.05.2020

Kolejne wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych nawiązują do wykorzystywania nowych technologii do walki z pandemią. Ponownie EROD skupiła się na danych dotyczących geolokalizacji oraz śledzeniu kontaktów.

Przypomnienie

O wykorzystywaniu danych osobowych do walki z COVID-19 pisałam już w dwóch poprzednic...

18.03.2020

W ostatnich tygodniach na całym świecie musimy mierzyć się z wirusem SARS-CoV-2 .Wymaga to podejmowania wyjątkowych środków w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się pandemii. Działania te są nieodłącznie związane z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, a więc...

09.03.2020

Czy globalna epidemia może stanowić podstawę dla ograniczenia prywatności ? Czy działania związane z ochroną zdrowia i to na skalę globalną usprawiedliwiają zbieranie naszych danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii ? Czy w obliczu COVID-19 przestajemy być w pełni anonimowi?

Karty Lokalizacji...

29.02.2020

E-recepta to elektroniczny dokument, który ma z czasem zastąpić tradycyjną, papierową receptę. Do korzystania z E-recepty niezbędnym jest jednak posiadanie konta pacjenta. Aby zrealizować E-receptę niezbędny jest dodatkowo czterocyfrowy kod, który pacjent otrzymuje e-mailem lub SMS-em. Można zatem uznać,...

19.02.2020

Od kilku miesięcy wszyscy użytkownicy Windowsa otrzymują informacje o zakończeniu wsparcia dla wersji starszych niż Windows 10. Z podobnym problemem spotykają się użytkownicy urządzeń mobilnych  – wsparcie dla ich systemów operacyjnych jest bowiem ograniczone w czasie. Co to w praktyce oznacza?

Zapewne sp...

10.02.2020

Kwestia możliwości przeprowadzania testów osobowościowych pracownikom rekrutowanym w Polsce jest bardzo krytykowana. Podczas przeprowadzania testów osobowościowych może dojść bowiem do pozyskania danych osobowych szczególnej kategorii. Niektóre testy mogą ujawniać nie tylko informacje o cechach kandydató...

06.02.2020

28 stycznia w Europie obchodzony jest Dzień Ochrony Danych Osobowych. Jest to dzień mający upamiętniać otwarcie do podpisu najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym tj. Konwencji 108 Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osob...

17.01.2020

Z jednej strony umieszczenie wymaganych prawem danych osobowych w dokumentacji projektowej jest konieczne. Z drugiej strony mamy RODO, które zobowiązuje nas do minimalizacji danych. Z kolei dokumentacja taka podlega obowiązkowemu publicznemu ujawnieniu na podstawie przepisów regulujących zamówienia publi...

10.01.2020

Zrozumiałym jest, że rodzice jak i dziadkowie ochoczo fotografują swoje małe pociechy. Modne ostatnimi czasy stylizowane sesje zdjęciowe to nie tylko wspaniała pamiątka do rodzinnego albumu, ale także nie lada pokusa do ujawnienia wizerunku dziecka na portalach społecznościowych. Nie zawsze jednak przy p...

Please reload

rodo_team.PNG
Szukaj po kategoriach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon