Elektroniczne dowody osobiste

17.12.2018

Dziś może nie o RODO, ale pozostajemy w tematyce danych osobowych. Dziś obieramy kierunek na nowe elektroniczne dowody osobiste. Jaki jest cel wprowadzenia naszych dowodów osobistych w XXI w ? Czym nowy dowód będzie różnił się od dotychczasowych ? Jakie dane osobowe będą na nich zawarte ?

 

 

Cel zmian

 

Na zachodzie to nie żadne novum. Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, w którym nie wydano jeszcze dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Dowód elektroniczny funkcjonuje już w Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Niemczech, Szwecji, na Węgrzech czy we Włoszech. Nie we wszystkich krajach jest to jednak obowiązek. Przykładowo w Hiszpanii, pełnoletni obywatele korzystają z elektronicznych dowodów osobistych na zasadzie dobrowolności.

 

Celem wprowadzenia naszych dokumentów tożsamości w e-wymiar jest zapewnienie obywatelom bezpiecznego narzędzia do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia, ale także z podmiotami komercyjnymi.

 

Dokument ten będzie mieć za zadanie w sposób jednoznaczny potwierdzenie tożsamość obywatela, będzie też służył do uwierzytelnienia przy e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

 

Co nowego ?

 

Nowy dowód będzie posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”). Co ważne, nowe e-dowody osobiste będą zawierały elektroniczne dane, które, wraz z danymi znanymi wyłącznie posiadaczowi tego dowodu, pozwolą zarówno na uwierzytelnienie go w systemach teleinformatycznych, w ramach których świadczone są usługi online, jak i na opatrywanie dokumentów elektronicznych podpisem elektronicznym. Ma być to rozwiązanie ułatwiające a zarazem analogiczne do już używanego, zarówno w administracji, jak i w biznesie, kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Wszystkie dowody osobiste będą wyposażone w certyfikat potwierdzenia obecności. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia będzie zamieszczony w dowodach osobistych osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych (art. 12a ust. 2)

 

Certyfikat podpisu osobistego, będzie dobrowolny i  będą go posiadały dowody osobiste wydane osobom, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziły zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, oraz osobom małoletnim, które w okresie ważności dowodu osobistego ukończą 18. rok życia, jeżeli rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraził zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu (art. 12a ust. 3). Oczywiście, jeżeli na samym początku nie wystąpimy o wydanie certyfikatu podpisu osobistego, nic nie będzie stało na przeszkodzie by złożyć wniosek o wymianę dowodu na taki, który jest  wyposażony w tę „funkcję”.

 

Odpowiadając na pytanie – co nowego? – trzeba wskazać, że zakres danych warstwy elektronicznej pokrywa się z zakresem warstwy graficznej. Nowością będzie numer CAN, zapewniający nawiązanie bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem czytnika kart. Numer ten jest jedyną nową daną w stosunku do dotychczasowej zawartości warstwy graficznej dowodów osobistych (art. 12 pkt 2 lit. e).

 

Nowe możliwości

 

Nowy dowód osobisty będzie umożliwiał między innymi:

  1. identyfikację i uwierzytelnianie posiadacza dokumentu w zewnętrznych systemach teleinformatycznych;

  2. złożenie zaawansowanego podpisu elektronicznego pod elektronicznym oświadczeniem woli;

  3. potwierdzanie obecności posiadacza dowodu osobistego w zewnętrznych systemach teleinformatycznych, w tym w szczególności w systemach służby zdrowia;

  4. przekraczanie granic (dokument podróży zgodny z ICAO) przez automatyczne bramki na lotniskach w UE.

 

To nie wszystko. W nowym dowodzie będzie także możliwość zamieszczenia kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego zgodnego z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014).

 

Co ważne z praktycznego punktu widzenia dla każdego z obywateli- użycie osobistego podpisu elektronicznego wobec podmiotu publicznego będzie wywoływało taki sam skutek jak podpis własnoręczny,  a w przypadku innego podmiotu taki sam skutek zaistnieje, o ile podmiot ten i posiadacz dowodu osobistego wyrażą na to zgodę (art. 12e).

 

Kiedy ?

 

Oczywiście nie czeka nas totalna rewolucja i masowa wymiana dowodów. Nowe dowody osobiste będą wydawane od marca 2019 r.

 

Będzie to proces rozłożony w czasie. Wymiana obecnie obowiązujących dowodów osobistych na dowody z warstwą elektroniczną będzie dotyczyła dowodów osobistych z określonym terminem ważności, czyli tych dowodów osobistych, jakie będą w obiegu do końca 2028 r.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

Please reload

Szukaj po kategoriach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
rodo_team.PNG

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon