Spory o ujawnienie list poparcia dla kandydatów do KRS

22.08.2019

Sprawa ujawnienia list poparcia dla kandydatów do KRS zapewne jeszcze przez dłuższy czas będzie jednym z ważniejszych tematów dotykających ochronę danych osobowych i zapisze się na kartach historii. Decyzja PUODO o zakazie ujawniania tych list została bowiem, jak podają media, zaskarżona [1]. W prasie pojawiła się także informacja, że sprawą ma zająć się Trybunał Konstytucyjny [2].

 

 

Tło sytuacji

 

Kancelaria Sejmu otrzymała wniosek o udostępnienie informacji w postaci ujawnienia list poparcia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Wnioskodawca chciał poznać imiona, nazwiska i miejsca służbowe sędziów popierających kandydatów. Szef Kancelarii Sejmu RP odmówił udostępnienia tych dokumentów. Argumentował, że ustawa o KRS [3] ma pierwszeństwo przed ustawą o dostępie do informacji publicznej[4]. Wnioskodawca zaskarżył odmowę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W sierpniu 2018 r. WSA uwzględnił skargę, uznając że ustawa o KRS nie wyłącza stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej, a dane sędziów, którzy poparli kandydatów do KRS, są informacją publiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami[5] i tym samym podlegają ujawnieniu.  

 

W czerwcu tego roku, Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał  stanowisko WSA i orzekł, że Kancelaria Sejmu ma obowiązek udostępnić wykazy nazwisk osób popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Pod koniec lipca Prezes Urzędu Ochrony Danych wydał dwa postanowienia zobowiązujące Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów, zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do KRS. Organ równocześnie zaznaczył, że jego roztrzygnięcie ma charakter tymczasowy i zakazuje udostępniania danych do wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie. W konsekwencji, Kancelaria Sejmu zastosowała się do postanowienia PUODO i wstrzymała się z wykonaniem wyroku NSA.

 

RPO nie pozostaje bierny

 

Rzecznik Praw Obywatelskich, jak podaje prasa, zaskarżył postanowienia PUODO do wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie. Potwierdza to także komunikat zamieszczony na stronie RPO[6]. Rzecznik zarzuca, iż rozstrzygnięcia PUODO zostały dokonane z rażącym naruszeniem prawa.

 

Głos zabierze także Trybunał Konstytucyjny

 

W prasie pojawiły się informacje, że Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z Konstytucją nakazu opublikowania list poparcia kandydatów do KRS. Jak podają media, taki komunikat padł prosto z ust Prezesa Trybunału Konstytucyjnego[7]. Potwierdza to także komunikat marszałka Sejmu, z którego wynika iż decyzja o publikacji list będzie zależna od stanowiska Trybunału w przedmiocie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o KRS[8].

 

 

Niewątpliwe można mówić o małej „batalii” o ujawnienie list poparcia. Niewątpliwie na kanwie tej sprawy doszło do sporu kompetencyjnego organów. Jedno jednak jest pewne: taka ilość rozstrzygnięć albo da nam pewność w zakresie tego, czy listy poparcia kandydatów do KRS są informacją publiczną czy nie bądź wprowadzi interpretacyjny chaos. 

[1] https://wpolityce.pl/polityka/459939-bodnar-zaskarzyl-decyzje-prezesa-uodo?fbclid=IwAR2UcdQl1k6KSWBVnMQaEwE-qD5gkoY9KzK8h7eO2IJ9rTUeXRFzm2oZlJA

[2] https://wiadomosci.onet.pl/kraj/trybunal-konstytucyjny-zbada-czy-trzeba-publikowac-listy-poparcia-do-krs/b5q3dp5

[3] Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

[4] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

[5] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

[6] https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-skarzy-decyzje-puodo-ws-list-poparcia-kandydatow-do-krs

[7] https://wiadomosci.onet.pl/kraj/trybunal-konstytucyjny-zbada-czy-trzeba-publikowac-listy-poparcia-do-krs/b5q3dp5

[8] https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/308229983-Decyzja-o-publikacji-list-poparcia-do-KRS-poczeka-na-Trybunal.html?fbclid=IwAR12SWaoKFQhM0LD0UQ8ZH0im1M2CYy0dWVvzrvLtneMogWqL44k-GSgUVU

 

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

Please reload

Szukaj po kategoriach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
rodo_team.PNG

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon