Oświadczenie przewodniczącego Europejskiej Rady Ochrony Danych w kontekście COVID-19

18.03.2020

W ostatnich tygodniach na całym świecie musimy mierzyć się z wirusem SARS-CoV-2 .Wymaga to podejmowania wyjątkowych środków w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się pandemii. Działania te są nieodłącznie związane z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, a więc danych szczególnych kategorii.

W związku z powyższym, w poniedziałek przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych (European Data Protection Board), Andrea Jelinek, wydała komunikat poruszający tę kwestię. Nie pozostawiono żadnych wątpliwości - nawet w tak wyjątkowym czasie, jakim jest pandemia wirusa SARS-CoV-2 , konieczne jest uwzględnianie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

W komunikacie zaznaczono, że konieczność stosowania przepisów o ochronie danych osobowych nie ma na celu utrudniania walki z wirusem, regulacja Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) przewiduje bowiem zasady postępowania również w takich sytuacjach. Za przykład może posłużyć sposób uregulowania kwestii podstaw do przetwarzania danych w art. 6 i 9 Rozporządzenia.

 

Nie zawsze konieczna będzie zatem zgoda podmiotu, którego dane dotyczą. W zaistniałej sytuacji podstawą przetwarzania może być bowiem np.

  • ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,

  • interes publiczny w zakresie ochrony zdrowia publicznego

  • konieczność realizacji obowiązku prawnego.

 

Rozważając kwestie ochrony danych osobowych konieczne jest jednak uwzględnienie nie tylko przepisów RODO, ale również przestrzeganie pozostałych regulacji dotyczących ochrony danych, w szczególności przepisów implementujących Dyrektywę ePrivacy, takich jak np. przepisy ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460).

 

Podsumowując oświadczenie przewodniczącej Europejskiej Rady Ochrony Danych, należy stwierdzić, że nawet w tak wyjątkowym czasie, jakim jest bez wątpienia pandemia wirusa SARS-CoV-2 , nie możemy zapomnieć o obowiązujących regulacjach prawnych. Decyzje o  podejmowanych środkach, mających za zadanie ochronę naszego zdrowia, jak i zdrowia innych osób, powinny uwzględniać prawa osób, których dane dotyczą, co nie oznacza jednak, że obowiązujące przepisy będą uniemożliwiały walkę o nasze zdrowie.

 

Więcej informacji na temat problemów prawnych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 można znaleźć na naszych pozostałych blogach:

 

 

Zachęcamy również do śledzenia nowych artykułów, ponieważ sytuacja prawna zmienia się obecnie bardzo dynamicznie.


 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

Szukaj po kategoriach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
rodo_team.PNG

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon